Kod臈l vaikams svarbu 啪aisti?

Kod臈l vaikams svarbu 啪aisti?

Kode虈l vaikams svarbu z虒aisti?馃З

Z虒aislai gali pade虈ti ne tik sutelkti de虈mesi台, nusiraminti bei mals虒inti susierzinima台, bet ir suteikti be galo daug teigiamu台 emociju台. Toks ir yra nusiraminimo z虒aislu台 tikslas - atitraukti de虈mesi台 nuo nerimastingu台 minc虒iu台, leisti pajausti vidine台 ramybe台 bei suteikti dz虒iaugsmo馃
Z虒aidimai gali pade虈ti vaikui paz虒inti save ir pasauli台, suvokti daiktu台 paskirti台, is虒mokti bendradarbiauti, lavinti i台vairius gebe虈jimus bei tapti ku虅rybingesniais.
Mu虅su台 z虒aisliukai atlieka skirtingas funkcijas, turi unikalia台 tekstu虅ra台 ir spalvas. Vieniems vaikams labiau patinka spaudyti, kitiems sukioti ir maigyti z虒aisliukus. Tac虒iau nesvarbu kokia台 funkcija台 z虒aisliukas atliktu台 - svarbiausia yra nusiraminti, susikaupti ir paz虒inti savo emocijas. Bu虅tent tuo nusiraminimo z虒aislai yra ypatingi: jie numals虒ina jauduli台, susierzinima台 bei kitus nemalonius poju虅c虒ius. Tode虈l is虒sirinkite smagiausius bei ramiausius z虒aisliukus ir z虒aiskite!馃Ц馃